verhuurreglement

ABONNEMENTEN EN LOSSE TICKETS

Belangrijke informatie

  • Alle avondvoorstellingen beginnen om 20.30 uur. Alle namiddagvoorstellingen om 14 uur. Afwijkende aanvangsuren worden duidelijk vermeld bij de productie-info en op je ticket.
  • Na aanvang van de voorstelling en na de pauze wordt geen toegang meer verleend aan laatkomers, tenzij bij een geschikte onderbreking.
  • Alle mobiele apparatuur dient uitgeschakeld te worden vóór aanvang van de voorstelling.
  • Het is tijdens de voorstellingen verboden om foto’s, geluids- of beeldopnames te maken.
  • De vestiaire is verplicht. Van de brandweer mogen geen jassen in de zaal van GC de Melkerij worden meegenomen.
  • Betaalde tickets worden niet terugbetaald tenzij de voorstelling door ziekte van één van de artiesten of om productionele redenen wordt afgelast of naar een latere datum wordt verplaatst.
  • Het is verboden om bij voorstellingen drank en/of eten mee te nemen in de podiumzaal van GC de Melkerij.

ABONNEMENTEN- EN TICKETVERKOOP

Omwille van Covid-19 werd de online abonnementen- en ticketverkoop voor seizoen 2020-2021 geannuleerd. In seizoen 20-21 zal er bijgevolg geen abonnementenverkoop plaatsvinden.